Geng Chola Claim Lembah Bujang Ialah Tamadun Tamil! – The Patriots

Kedah sebenarnya turut diketahui oleh pelbagai bangsa. Bukan hanya orang Tamil sahaja yang memiliki nama khas mereka tersendiri untuk Kedah Tua. Orang Arab memanggil Kedah Tua dengan panggilan Qilah, Kalah, Kalahbar, Qalha, Qilai. Orang Cina dengan panggilan Cheh-Cha, Chieh-cheh, Kie Taa, Kiteh, Kieteha manakala orang Khmer dengan panggilan Keto. Tak ketinggalan orang Tai memanggil Kedah

Read More

Web Source: The Patriots (Alam Melayu)

"); iw.close(); var c = iw; } catch (e) { var iw = d; var c = d[gi]("M709990ScriptRootC1132690"); } var dv = iw[ce]("div"); dv.id = "MG_ID"; dv[st][ds] = n; dv.innerHTML = 1132690; c[ac](dv); var s = iw[ce]("script"); s.async = "async"; s.defer = "defer"; s.charset = "utf-8"; s.src = wp + "//jsc.mgid.com/n/e/neotizen.news.1132690.js?t=" + D.getYear() + D.getMonth() + D.getUTCDate() + D.getUTCHours(); c[ac](s); })();

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.